Monthly Archives: svibanj 2014

Kupujmo domaće, kupujmo ekološko!

[mp_row] [mp_span col="12"] Prehrana je nezaobilazan dio našeg života koji se često nažalost i podrazumijeva. Potrebno je prije svega osvijestiti činjenicu da je hrana koju unosimo svakodnevno u organizam preduvjet za život i rad. Birajući ekološku hranu odlučujemo se za kvalitetniji život. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) ALOJS JUG dugi niz godina uzgaja i prerađuje ekološko…
Read more