Blog

ECOGOS

[mp_row] [mp_span col="12"] PROIZVOĐAČKA ORGANIZACIJA u sektoru voća i povrća Smeđa boja: plodna zemlja Slavonije i Baranje Plava boja: čista nezagađena Voda Žuta boja: Sunce koje budi život Crvena boja: boja Ljubavi koja nas veže za Svijet koji nas okružuje Zelena boja: boja očuvane Prirode koja nagrađuje naš trud i koja nas hrani Boje govore…
Read more